W dniu 11 stycznia 2021 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, zawarto umowę na:

 

Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont dachu wraz z wymianą więźby dachowej i wymianą stropów – etap II

 

Umowę zawarto z:

DACH EXPERT Ewa Ładosz

Wrotnów 130

07-106 Miedzna

 

Wartość umowy: 736 549,24 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.07.2021 r.