Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Miejskiej Gminy Nekla

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Termin załatwienia sprawy

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice

SR_152_1_2021

SR_152_1_2021_1

dot. zaprzestania korzystania przez Rząd RP z potencjalnie groźnej dla zdrowia szczepionki i konieczności podjęcia działań zapobiegających lub minimalizujących zagrożenia z jej strony

05.01.2021 r.

18.03.2021

udzielono odpowiedzi e-mail oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – SR.152.1.2021

2

Nie wyrażono zgody

SR_152_2_2021

SR_152_2_2021_1

dot. przygotowania uchwały w sprawie pakietu profilaktycznego dla osób starszych

06.02.2021 r.

17.02.2021

Petycja została wycofana przez wnioskodawcę pismem z dnia 17.02.2021 r.

3

Teresa Garland, 32-050 Skawina, skr. poczt. 88

SR_152_3_2021

dot. wydania opinii przez Radę w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

10.02.2021 r.

30.04.2021

udzielono odpowiedzi e-mail oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – SR.152.3.2021

4

Nie wyrażono zgody

SR_152_4_2021

dot. uwzględnienia propozycji zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nekla

15.02.2021 r.

30.04.2021

udzielono odpowiedzi e-mail– SR.152.4.2021

5

Teresa Garland, ul. Żwirki i Wigury 13A, 32-050 Skawina, skr. poczt. 88

SR_152_5_2021

dot. poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu  Konstytucyjnego

04.03.2021 r.

30.04.2021

udzielono odpowiedzi e-mail oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – SR.152.5.2021

6

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice

SR_152_1_2021_2

dot. zaprzestania korzystania przez Rząd RP z potencjalnie groźnej dla zdrowia szczepionki

18.03.2021 r.

30.04.2021

udzielono odpowiedzi e-mail oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – SR.152.1.2021_2

7

Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO, ul. Jagiellońska 21, 44-100 Gliwice

SR_152_1_2021_3

dot. dopełnienia obowiązku rzetelnej informacji o stosowanych formach ochrony zdrowia i czynnikach, które potencjalnie mogą stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzkiego

6.05.2021 r.

30.06.2021

udzielono odpowiedzi e-mail oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – SR.152.1.2021_3

8

Nie wyrażono zgody

SR_152_6_2021

dot. podjęcia działań ratowniczych poprzez zakaz stosowania maseczek ochronnych, kwarantanny i izolacji medycznej oraz szczepionek mRNA

21.12.2021 r.

23.02.2022

udzielono odpowiedzi e-mail oraz za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – SR.152.6.2021