W dniu 30 grudnia 2020 roku zawarto umowę na:

 

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Nekla w okresie 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

 

Umowę zawarto z:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Gen. Sikorskiego 38

62-300 Września

 

Wartość umowy: 119 538,49 zł brutto