W dniu 30 grudnia 2020 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, zawarto umowę na:

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Nekla w okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r.

 

Umowę zawarto z:

URBIS Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 24/25

62-200 Gniezno

 

Wartość umowy: 248 095,82 zł brutto

Odległość instalacji komunalnej od granicy obszaru gminy Nekla: 32,3 km