W dniu 30 grudnia 2020 roku zawarto umowę na:

 

Wykonanie usługi konserwacji sieci i urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Nekla w roku 2021 na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

 

Umowę zawarto z:

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

ul. Ku Słońcu 34

71-080 Szczecin

 

Wartość umowy: 167 696,63 zł brutto