W sprawie:
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy 2021

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XXII/183/2020

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.