ZZ.271.9.2020                                                                                                                                                                       

Nekla, dnia 25.11.2020 r.

 

NOTATKA

z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nekla w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.”

 

1.    Przed przystąpieniem do otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 3 600 000,00 zł brutto.

2.    Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena brutto

Termin płatności faktury

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o.

ul. Gen. Sikorskiego 38

62-300 Września

5 670 899,36 zł

30 dni

2.

FB Serwis S.A.

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

7 016 999,41 zł

30 dni

3.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Artur Zys

Pławce 5a

63-000 Środa Wielkopolska

8 018 947,19 zł

30 dni