Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Ul. Dworcowa 10,

62 – 330 Nekla

REGON – 000538691 NIP 789-14-54-107

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Budowę chodnika w miejscowości Zasutowo”

CPV- 45.23.32.22-1 Roboty w zakresie chodników

CPV- 45.23.33.40-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

CPV- 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

CPV- 45.23.31.41-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

Do momentu ostatecznego składania ofert to jest do 09.10.2006r. złożona została jedna oferta. Cena zaproponowana przez oferenta w przetargu nieograniczonym na„Budowę chodnika w miejscowości Zasutowo.” przekracza sumę środków jakie zamawiający może przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 9 lutego 2004r. (Dz. U. Nr 19 Poz. 177 z 2004r. ze zmianami) unieważniam przetarg nieograniczony na „Budowę chodnika w miejscowości Zasutowo.” z dnia 09.10.2006r.

Ogłoszenie opublikowano dnia 16.10.2006r.