W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla MiG Nekla na 2006 rok

Data uchwały:
2005-12-29

Numer uchwały:
XXXI/238/2005

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2006 r.