W sprawie:
w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Gminy Nekla na rok 2020

Data uchwały:
2020-05-14

Numer uchwały:
XVII/144/2020

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia