W sprawie:
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nekla na lata 2020 - 2025

Data uchwały:
2020-05-14

Numer uchwały:
XVI/143/2020

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia