Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Informacje o zgłaszaniu kandydatów na członków OKW

Informacja dla osób chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wykaz  znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

W § 4 ust. 1 do 3 ww. uchwały wskazano kto może być kandydatem do składu komisji obwodowej, natomiast w ust. 4 komu takie uprawnienie nie przysługuje.

„§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

§ 4. 3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

 

W Nekli - Osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa wielkopolskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa wielkopolskiego.

 

W zbliżających się wyborach nabór będzie prowadzony do czterech obwodowych komisji wyborczych. Można być powołanym tylko w skład jednej obwodowej komisji wyborczej.

Wykaz stałych obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji:

1.      Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Nekli (sala gimnastyczna), ul. Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla;

2.      Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Nekli (świetlica), ul. Szczepańskiego 7,
62-330 Nekla;

3.      Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Zasutowie, Zasutowo, ul. Kwiatowa 5,
62-330 Nekla;

4.      Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Targowej Górce, Targowa Górka,
ul. Karśnickiego 2, 62-330 Nekla.

Zgodnie z art. 16. § 1. Wójt podaje, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów informację przekazaną przez komisarza wyborczego o:

1) numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania;

2) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla danych wyborów;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;

4) możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika.

 

Ww. obwieszczenie zostanie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. oraz umieszczone w BIP.

 

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 uchwały nr  11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami oraz ich adresy zamieszczone zostaną na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Zgłoszeń do komisji, pełnomocnicy komitetów wyborczych dokonują na drukach określonych w uchwale z dnia 17 lutego 2020 r.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 10 kwietnia
2020 r.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Urzędnik wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Nekla, w trakcie godzin pracy urzędu, w jego siedzibie: ul. Dworcowa 10,
62-330 Nekla.

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2 – 10 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie. Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały.

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy we Koninie II. Informacja o dodatkowym naborze zostanie opublikowana w przypadku wystąpienia takich okoliczności, w BIP.

Zgodnie z § 8 ww. uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”.

 

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisarz Wyborczy w Koninie II, do dnia 19 kwietnia 2020 r.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:

  • Przewodniczący komisji – 500 zł,
  • Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
  • Członek komisji – 350 zł.


Wysokość diet określa
uchwała Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 27 lutego 2019 r.  w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

W przypadku przeprowadzenia II tury głosowania, w dniu 24 maja 2020 r., diety przysługują w tej samej wysokości co w I turze.

Ponadto należy zauważyć, że:

·         Samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu;

·         Przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów.

 

Załączniki

Klauzula informacyjna (294.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie kandydata na członka OKW - uzupełnienie spośród wyborców (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie kandydata na członka OKW - uzupełnienie spośród wyborców (209kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie kandydatów na członków OKW (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie kandydatów na członków OKW (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2020-03-24 09:59:44
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2020-03-24 10:01:34
Ostatnia zmiana:2020-03-24 10:01:37
Ilość wyświetleń:58
Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij