ZZ.271.15.2019                                                                                                                                                                     

Nekla, dnia 05.12.2019 r.

 

NOTATKA

z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym

pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Nekla w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.”

 

1.    Przed przystąpieniem do otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 720 000,00 zł brutto.

2.    Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta.

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Cena brutto

Odległość instalacji komunalnej/stacji przeładunkowej od granicy obszaru gminy Nekla [km]

1.

URBIS Sp. z o.o.

ul. Chrobrego 24/25

62-200 Gniezno

1 186 947,60

11,3