W dniu 25 listopada 2019 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, zawarto umowę na:

 

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Nekla

 

Umowę zawarto z:

Bank Spółdzielczy w Kostrzynie

ul. Warszawska 4

62-025 Kostrzyn

 

Wartość umowy: 303 239,32 zł brutto

Skrócenie terminu uruchomienia środków: 25.11.2019 r.