TWARDOŚĆ WODY W GMINIE NEKLA KLASYFIKOWANA JEST JAKO

WODA ŚREDNIO-TWARDA

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA NEKLA    -  274 mg/l CaCO3

SIEĆ WODOCIĄGOWA TARGOWA GÓRKA – 269 mg/l CaCO3

SIEĆ WODOCIĄGOWA PODSTOLICE – 268 mg/l CaCO3

 

Twardość wody - jednostki i sposób przeliczania

Twardość wody pitnej według norm polskich powinna wynosić 60-500 mg CaCO3/dm3 (w/g Polskiej Normy PN-ISO 6059:1999)

Twardość wody to inaczej zawartość związków wapnia oraz magnezu. Jest określana przez konsumentów mianem popularnego "kamienia" – jest to wytrącony podczas gotowania (czy podgrzewania wody) węglan wapnia i magnezu. Sam proces wytrącania w uproszczeniu, polega na tym, iż podczas podgrzewania, czy gotowania wody następuje odgazowanie rozpuszczonego w wodzie dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla utrzymuje węglany wapnia i magnezu w stanie rozpuszczonym, natomiast gdy zostanie z wody odpędzony węglany wytrącają się tworząc osad.

 

Wapń i magnez są niezwykle istotne dla organizmu człowieka:
Wapń bierze udział w budowaniu kości oraz zębów. Niedobór wapnia może powodować osteoporozę. Wpływa również na pracę mięśni i przesyłanie sygnałów nerwowych. Wpływa na koagulację krwi oraz reguluje pracę serca. Niedobór potasu powoduje również nadmierną potliwość, nerwowość, wymioty oraz skurcze.
Magnez jest istotny w budowie kości oraz komórek, zwłaszcza komórek mięśni. Pomaga zachować równowagę systemu nerwowego i uczestniczy w budowie wielu enzymów. Niedobór magnezu powoduje rozdrażnienie, nerwowość oraz skurcze.
Faktem jest, że magnez i wapń, niezbędne w diecie człowieka, są łatwiej przyswajalne z wody niż z pożywienia.
Magnez zawarty w wodzie do picia jest ok. 30-krotnie łatwiej wchłaniany w porównaniu z magnezem pochodzącym z żywności.

 Twarda woda zawiera minerały i między innymi dlatego jest zazwyczaj dobra smakowo, a co ważniejsze wskazana do picia ze względów zdrowotnych. Jednocześnie jednak ta sama twarda woda ma skutki uboczne dla urządzeń w naszych gospodarstwach domowych: zmywarek, pralek itp.

Twardość wody oznacza obecność w wodzie jonów wielowartościowych (głównie wapnia
i magnezu).

Twardość całkowita wody to zawartość jonów wapnia i magnezu przeliczona na tlenek wapnia.

Twardość węglanowa to zawartość jonów wapnia i magnezu w postaci wodorowęglanów (CaCO3 oraz MgCO3).

Twardość niewęglanowa to zawartość chlorków, siarczanów i azotanów.

 

SKALA TWARDOŚCI WODY

L. p.

Stopień twardości wody

Jednostka twardości wody

[mval/l]

[mg/l CaCO3­]

[0N]

[mmol/l]

1.

Woda bardzo miękka

< 2

< 100

< 5,6

< 1

2.

Woda miękka

2 - 4

100 - 200

5,6 - 11,2

1 - 2

3.

Woda średnio - twarda

4 - 7

200 - 350

11,2 - 19,6

2 - 3,5

4.

Woda twarda

7 - 11

350 - 550

19,6 - 30,8

3,5 - 5,5

5.

Woda bardzo twarda

> 11

> 550

> 30,8

> 5,5

 

Twardość wody jest podawana w różnych jednostkach. Najlepiej obrazującą istotę zagadnienia jest najpowszechniej wykorzystywana w technologii jednostka: mg/l CaCO3.  

Ze względu jednak na to, że równorzędnie stosowane są inne jednostki zamieszczamy przydatną tabelę, pozwalającą przeliczyć twardość na jednostkę podstawową i ustalić stopień twardości wody.

 

TABELA PRZELICZENIOWA RÓŻNYCH JEDNOSTEK TWARDOŚCI WODY

 

stopień francuski

[0F]

stopień niemiecki

[0N]

[mg/l CaCO3]

stopień angielski

[0A]

[mval/l]

[mmol/l]

stopień francuski

1

0,56

10

0,70

0,20

0,10

stopień niemiecki

1,79

1

17,86

1,25

0,36

0,18

[mg CaCO3]

0,1

0,056

1

0,07

0,02

0,01

stopień angielski

1,43

0,8

14,3

1

0,29

0,14

[mval/l]

5

2,8

50

3,5

1

0,5

[mmol/l]

10

5,6

100

7,0

2,0

1

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z TABELI PRZELICZENIOWEJ RÓŻNYCH JEDNOSTEK TWARDOŚCI WODY

  1. W pierwszej kolumnie tabeli szukamy wyjściową jednostkę twardości wody (z której przeliczamy) np. [mval/l].
  2. W pierwszym wierszu tabeli szukamy jednostkę twardości wody docelową (na którą chcemy przeliczyć) np. [mg/lCaCO3].
  3. Wartość twardości wody w sieci wodociągowej w jednostkach, które mamy do dyspozycji mnożymy przez współczynnik znajdujący się w tabeli na przecięciu wiersza z kolumną dla przeliczanych jednostek twardości np. 50 przy przeliczeniu  z [mval/l] na [mg/l CaCO3].
  4. Obliczona wartość twardości wody będzie wyrażona w pożądanych przez nas jednostkach.