WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W UŻYCZENIE:

część nieruchomości będącej własnością Gminy Nekla.

1. działka nr 469/5 – położona w Nekli, o pow. 0,0494 ha, arkusz mapy ewidencyjnej nr 14. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00027104/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonego uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r., zmienionym uchwałą nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest w pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.

Uwaga: Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Wojciech Pilch.