WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W UŻYCZENIE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NIERUCHOMOŚĆ BĘDĄCĄ WŁASNOŚCIĄ GMINY NEKLA:

Przedmiotem użyczenia będzie nieruchomość położona w obrębie Nekla, gm. Nekla, oznaczona, jako:

1. pomieszczenie o pow. 14,00 m2, w lokalu użytkowym położonym w budynku przy ul. Dworcowej 12 - na czas nieoznaczony.

Uwaga: Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Wojciech Pilch.