INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Informujemy ,że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana  Pani Weronika Łyskawa zam. Nekla

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrano kandydaturę Pani Weroniki Łyskawy, która wykazała się odpowiednią znajomością zagadnień przedstawionych w ogłoszeniu ,a dotychczasowe kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku pozwoli kandydatce szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków. Kandydatka spełniła jednocześnie  wymagania formalne określone w procedurze kwalifikacyjnej i posiada odpowiednie predyspozycje do zatrudnienia na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Nekla, 19.07.2019r.

Burmistrz Miasta i Gminy  Nekla
Karol Balicki