Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) informuję, że Burmistrz Miasta Gminy wykonując zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego określone w powyższej ustawie informuje o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1.    Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10  62-330 Nekla, tel. 61 4386 011,

            fax.61 4386 490, email:nekla@gminanekla.pl, strona www.nekla.eu

2.    Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:

            Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.).

3.    Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

            Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w gminie Nekla w ilości około 13 440 km rocznie na 1 linii autobusowej. Autobus nie kursuje w soboty, dni świąteczne oraz w okresie wakacyjnym.

Łączny dzienny przebieg obsługiwanej linii w okresie od 01 października do 30 czerwca wynosi 64 km.

Na terenie gminy znajduje się 8 przystanków komunikacji miejskiej.

4.    Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 01 październik 2019 r.

5.    Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: 01 październik 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.

6.    Zmiana informacji: Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867), zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

7.    Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Nekla
  • Tablica informacyjna w budynku Urzędu Miasta i Gminy Nekla

 

                                                                            BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA

Karol Balicki