W załączniku znajduje się treść zarządzenia nr 31/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla w sprawie dotacji na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Nekla w 2019 r.

Dodatkowo załączony został krótki opis zadań zatwierdzonych do realizacji.