W sprawie:
zmieniająca statut Sołectwa Kokoszki

Data uchwały:
2019-02-27

Numer uchwały:
V/39/2019

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego