I. Gmina Nekla jest w posiadaniu własności następującego mienia komunalnego na dzień  30.X.2003:

 

 1. Gruntów rolnych pow. ogólna  57.1235  ha, o wartości 571.235,00 zł w tym : 

mieście Nekla –               23.6602 ha 

obszarze Gminy –          33.4633 ha

 

 1. Dróg, ulic i chodników pow. ogólna 130.2380 ha w tym :

 

mieście Nekla – pow. dróg utwardzonych          7.0581 ha;

                           pow. dróg gruntowych            18.0957 ha

 

obszarze Gminy - pow. dróg utwardzonych      20.3904 ha;

                              pow. dróg gruntowych          84.6938 ha

 

 1. Place i tereny zielone pow. ogólna 5.6189 ha , o wartości 56.189,00 zł w tym : 

mieście Nekla –     pow.   4.0197 ha   

obszarze Gminy – pow. 1.5992 ha

 

 1. Tereny rekreacyjne – miejsc. Nekielka
 2. Działki budowlane w tym :

mieście Nekla -            xxxxxx 

obszarze Gminy –  pow.     4.0645 ha, wartość 609.675,00 zł

 

 1. Działki przemysłowo – handlowe

mieście Nekla-      pow. 2,8625 ha 

obszarze Gminy-  pow.6.0660 ha

     

 

II. Gmina Nekla jest w posiadaniu na prawach wieczystego użytkowania działek o ogólnej pow. 92.708 m2, o wartości 638.294,00  w tym :

 

            mieście Nekla – pow.  40.7910 m2,

 

            na obszarze gminy:

 

            Zasutowo –  pow. 10.8100 m2,

            Podstolice –          pow .  1.000 m2,

            Targowa Górka – pow.  2.2530 m2,

            Opatówko –          pow. 0.3800 m2,

            Starczanowo –      pow. 3.2574 m2,

            Nekielka –            pow.  4.900 m2,

 

III Gmina Nekla jest w posiadaniu :

 1. Hydroforni o wartości :

-         grunt 19.394,00 zł,

-         budynek 70.216,98 zł

-         budowle 2.264.043,41 zł

-         maszyny 6.107,00 zł

-         maszyny 1.351,89 zł

 1. Dróg o wartości 673.438,08 zł
 2. Urzędu Gminy o wartości:

            -    grunt 8.142,00 zł

-         budynki 93.890,40 zł

-         budowle 18.866,57 zł

-         maszyny 127.478,27 zł

-         maszyny 869,89 zł

-         pozostałe środki trwałe 3.294,00 zł

 1. Straży pożarnej o wartości:

-         budynki 52.774,76 zł

-         budowle 14.783,29 zł

-         środki transportu 52.283,78 zł

 1. Ośrodka zdrowia :

-         wyposażenie 33.833,00 zł

 

 

 

 1. Gospodarki komunalnej:

-         grunt  8.361,68 zł

-         budynki 50.623.38zł

-         budowle 104.779,11zł

-         maszyny 8.584,59 zł

-         pozostałe środki trwałe 10.800,00 zł

 

 1. Szkół:

-         grunt 90.261,00 zł

-         budynki 2.595.920,52 zł

-         budowle 295.475,53 zł

-         wyposażenie 53.962,80 zł

-         maszyny 4.605,00 zł

-         środki transportu 93.500,00 zł

-         pozostałe środki trwałe 29.254,62

 1. Nekielskiego Ośrodka Kultury oraz biblioteki:

-         budynki 32.562,10 zł

-         budowle 1.184,30 zł

-         wyposażenie 11.089,10 zł

-         środki transportu 9.144,70 zł

-         pozostałe środki trwałe 1.342,00zł

 

 1. Obiektów sportowych:

            -     grunt 55.216,34 zł

-         budynek 25.965,79 zł

-         budowle 9.050,96 zł

-         hala widowiskowo- sportowa 2.558.700,00 zł

 

IV. Gmina Nekla w 2003 roku nabyła grunt o przeznaczeniu pod drogi gminne tj. działki o

       numerach geodezyjnych 198/7; 198/11; 431/2;432/2;433/2; 438/4; 439/2; 1263/2; 1262;

       30/2; 30/14; 30/31; 167/5 za wartość 62.030,50 zł

 

V. Dochód  z Mienia Komunalnego:

-         nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie  18.181,98 zł

-         dzierżawy i najem 179.031,98zł

-         sprzedaży mienia  86.956,00 zł

 

VI. Gmina nie posiada gruntów na innych prawach tj. udziału w spółkach.