W sprawie:
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Data uchwały:
2018-11-29

Numer uchwały:
II/11/2018

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia