Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1660000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla

ZZ.271.16.2018              
Nekla, dnia 27.07.2018 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. 2017.1579 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 660 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Nekla”


została wybrana oferta złożona przez:


Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Wielkopolski
ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

Cena wybranej oferty: 214 289,99 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w  SIWZ kryteria: ceny i terminu uruchomienia kredytu. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punków. W kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium terminu  uruchomienia kredytu 40,00 pkt.

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyli również:
1.Getin Noble Bank S.A. (ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa)
Oferta uzyskała łącznie 85,97 pkt.
W kryterium ceny 45,97 pkt., w kryterium terminu uruchomienia kredytu 40,00 pkt.
2.Bank Spółdzielczy w Kostrzynie (ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn)
Oferta uzyskała łącznie 70,96 pkt.
W kryterium ceny 30,96 pkt., w kryterium terminu uruchomienia kredytu 40,00 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017.1579 ze zm.) umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).


BURMISTRZ
Karol Balicki

 


Otrzymują:
1.Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski
ul. Składowa 5, 61-888 Poznań
2.Getin Noble Bank S.A.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
3.Bank Spółdzielczy w Kostrzynie
ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn
4.a/a

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty (538.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2018-07-27 14:47:58
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2018-07-27 14:54:09
Ostatnia zmiana:2018-07-27 14:54:12
Ilość wyświetleń:251

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij