Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Nekielka, Targowa Górka, Racławki, gm. Nekla

ZZ.271.15.2018              
Nekla, dnia 22.05.2018 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. 2017.1579 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Nekielka, Targowa Górka, Racławki, gm. Nekla”

została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla

Cena wybranej oferty: 381 290,78 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.08.2018 r.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w  SIWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punków. W kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyli również:
1. Konsorcjum firm:
Lider – BADER-DROG Sp. z o.o. Sp. k. (Dalachów 354, 46-325 Rudniki)
Partner – BADERA FPHU Tadeusz Badera (Dalachów 354, 46-325 Rudniki)
Oferta uzyskała łącznie 44,95 pkt.
W kryterium ceny 44,95 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 0,00 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017.1579 ze zm.) umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).


z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza


Otrzymują:
1.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
2.BADER-DROG Sp. z o.o. Sp. k.
Dalachów 354, 46-325 Rudniki
3.a/a

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze (433.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2018-05-22 14:30:51
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2018-05-22 14:41:45
Ostatnia zmiana:2018-05-22 14:41:46
Ilość wyświetleń:173

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij