W dniu 11 kwietnia 2018 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, zawarto umowę na:


„Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni gruntowej poprzez równanie i profilowanie nawierzchni równiarką wraz z uwałowaniem walcem na terenie gminy Nekla w roku 2018”


Umowę zawarto z:

Usługi Ogólno-Budowlane i Transportowe Dariusz Dropiński
ul. Słupecka 10
62-410 Zagórów


Wartość umowy 111 930,00 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2018 r.