Ogłoszenie
o unieważnieniu postępowania konkursowego
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zasutowie ul. Kwiatowa 5, 62-330 Nekla


Unieważnia się konkurs  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zasutowie, ul. Kwiatowa 5, 62-330 Nekla wszczęty zarządzeniem nr 427/2018 z dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zasutowie, ul. Kwiatowa 5 62-330 Nekla, z powodu innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.
Ogłoszenie ponownego konkursu, warunki przystąpienia do konkursu, wymagane dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu oraz powołanie komisji konkursowej nastąpi odrębnym zarządzeniem.

 


 
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Karol Balicki