Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nekla, ul. Kosińskiego, dz. nr 998

ZZ.271.8.2018                       
Nekla, dnia 26.03.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. 2017.1579 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nekla, ul. Kosińskiego, dz. nr 998”

została wybrana oferta złożona przez:

DROGOBUD Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 2, 62-330 Nekla

Cena wybranej oferty: 152 671,22 zł brutto
Termin płatności faktury: 28 dni

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w  SIWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punków. W kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

W niniejszym postępowaniu ofertę złożyli również:
1.GARDENAE S.C. E. Gutowska, M. Antowski
ul. Sienkiewicza 6/17, 60-817 Poznań
Oferta uzyskała łącznie 77,35 pkt.
w kryterium ceny 37,35 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017.1579 ze zm.) umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).


z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

Otrzymują:
1.DROGOBUD Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 2, 62-330 Nekla (ZPO)
2.GARDENAE S.C. E. Gutowska, M. Antowski
ul. Sienkiewicza 6/17, 60-817 Poznań (ZPO)
3.a/a

 

Projekt współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, umowa o przyznaniu pomocy Nr 00340-6935-UM1510614/17.

 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty (426.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2018-03-26 13:53:18
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2018-03-26 15:52:52
Ostatnia zmiana:2018-03-26 15:53:09
Ilość wyświetleń:155

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij