Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na: Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 960 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy Nekla - PRZETARG III

ZZ.271.20.2017          
Nekla, dnia 18.12.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. 2017.1579, 2018) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie
960 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
gminy Nekla” – PRZETARG III

ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1, tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Do wyznaczonego terminu składania ofert w postępowaniu wpłynęła 1 oferta. W dniu 13.12.2017 r. Wykonawca został poinformowany o poprawieniu przez Zamawiającego oczywistej omyłki rachunkowej zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 14.12.2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy Nekla wpłynął e-mail z oddziału BS w Nekli z informacją, iż w załączniku nr 9 do SIWZ nie wystąpiły błędy rachunkowe po stronie Banku i prognozowany harmonogram sporządzony został zgodnie z zasadami obliczania odsetek obowiązującymi w banku i pokrywa się z harmonogramem wydrukowanym z systemu bankowego. W dniu 18.12.2017 r. Zamawiający zwrócił się pisemnie do Banku Spółdzielczego w Kostrzynie z prośbą o zajęcie stanowiska w związku z otrzymanym e-mailem. Tego samego dnia BS w Kostrzynie potwierdził informację przesłaną przez pracownika z oddziału BS w Nekli.
W związku z powyższym z przesłanej przez Wykonawcę informacji jednoznacznie wynika, że Wykonawca nie zgadza się z poprawioną przez Zamawiającego omyłką rachunkową. Powyższe skutkuje tym, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny. Zatem oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6, tj. treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera błędy w obliczeniu ceny, a niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).

 

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 

Otrzymują:
1.Bank Spółdzielczy w Kostrzynie
   ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn (ZPO)
2.a/a

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2017-12-18 14:35:41
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2017-12-18 14:42:04
Ostatnia zmiana:2017-12-18 14:42:12
Ilość wyświetleń:135

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij