W sprawie:
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla

Data uchwały:
2017-11-22

Numer uchwały:
XXXI/237/2017

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.