W sprawie:
w sprawie nadania statutu Sołectwa Zasutowo

Data uchwały:
2017-11-22

Numer uchwały:
XXXI/234/2017

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia