Informujemy, że rozpoczęły się prace nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie województwa wielkopolskiego w 2018 roku oraz rejonizacji tych upraw.
W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych uprawą maku i/ lub konopi włóknistych na terenie gminy Nekla w 2018 roku - prosimy o zgłaszanie się w powyższej sprawie do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Nekli przy ul. Nad Maskawą 5, pok. nr 3 w godzinach od 8:30 do 12:30 . 
Zgłoszenia przyjmujemy do 30 listopada 2017 r.
Osoba do kontaktu: Anita Pietrzak- Gawarecka- podinspektor ds. komunalnych i ochrony środowiska, tel. 61 4373-191, e-mail: a.pietrzak-gawarecka@gminanekla.pl