Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę drogi w ulicy Jana Pawła II w m. Nekielka - etap V

ZZ.271.13.2017              
Nekla, dnia 06.09.2017 r.


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.) zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę drogi w ulicy Jana Pawła II w m. Nekielka – etap V”

została wybrana oferta złożona przez:

Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa
Kokoszki 25, 62-330 Nekla

Cena wybranej oferty: 188 669,70 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: do dnia 29.09.2017 r.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wybrana oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o podane w  SIWZ kryteria: ceny i terminu wykonania zamówienia. Wybrana oferta uzyskała łącznie 100,00 punków. W kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

W niniejszym postępowaniu ofertę złożył również:
Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier z siedzibą w Nekli (62-330), ul. Wiosny Ludów 58
Oferta uzyskała łącznie 86,12 punktów.
W kryterium ceny 46,12 pkt., w kryterium terminu wykonania zamówienia 40,00 pkt.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.) umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).


Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Karol Balicki

 

Otrzymują:
1.Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa
Kokoszki 25, 62-330 Nekla
2.Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
3.a/a

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2017-09-06 15:03:21
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2017-09-06 15:06:48
Ostatnia zmiana:2017-09-06 15:06:58
Ilość wyświetleń:361

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij