Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nekla


BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla

ogłasza

drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości
gruntowej, położonej w gminie Nekla

1. działka nr 481 – położona w Nekli, arkusz mapy ewidencyjnej nr 14, powierzchnia 0,0178 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00020671/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonego uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionego uchwałą nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 3.000,00 zł.
Wadium wynosi: 150,00 zł.
                                  
Nieruchomość sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów.
Poprzedni przetarg na zbycie niniejszej nieruchomości odbył się 21.04.2017 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.10.2017 r. o godz. 11:00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, sala USC.

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. nr 479/5, nr 480/1, nr 482/1 oraz nr 484/2.
Terminem do zgłoszenia uczestnictwa przetargu jest dzień 18.04.2017 r. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu do dnia 05.10.2017 r.
Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 03.10.2017 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz:
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,
- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy.
W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz .U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch.

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2017-09-01 14:42:18
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2017-09-01 14:43:31
Ostatnia zmiana:2017-09-01 14:43:44
Ilość wyświetleń:221

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij