Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę dróg gminnych ul. Świerczewskiego i Szczepańskiego w Nekli - etap II"

ZZ.271.6.2017               
Nekla, dnia 11.07.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.) zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowę dróg gminnych
ul. Świerczewskiego i Szczepańskiego w Nekli – etap II”

ZOSTAJE UNIEWAŻNIONE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, tj. cena najkorzystniejszej oferty, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE
Do wyznaczonego terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty, których ceny przewyższały kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia i o wysokości której poinformował na otwarciu ofert w dniu 29 czerwca 2017 roku. Pomimo powyższego Zamawiający przystąpił do badania i oceny oferty z najniższą ceną w celu ustalania, czy zostałaby ona wybrana jako najkorzystniejsza. W odpowiedzi na przesłane przez Zamawiającego w dniu 03.07.2017 roku wezwanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia Wykonawca (Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier), którego oferta przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, w dniu 05.07.2017 roku dostarczył niezbędne dokumenty i tym samym potwierdził spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do jego wykluczenia i odrzucenia jego oferty. Jednakże po przeanalizowaniu przez Zamawiającego możliwości finansowych i rozważeniu ewentualnej możliwości zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do wysokości kwoty oferty najkorzystniejszej, Zamawiający uznał, iż nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację tegoż zamówienia i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym przedmiotowe zamówienie zostaje unieważnione.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 93 ust. 5, tj. w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:
1. Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka komandytowa
Kokoszki 25, 62-330 Nekla
2. Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier
ul. Wiosny Ludów 58, 62-330 Nekla
3. a/a

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2017-07-11 09:07:40
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2017-07-11 09:12:41
Ostatnia zmiana:2017-07-11 09:12:45
Ilość wyświetleń:363

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij