Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Nekla


BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gminnej nieruchomości
gruntowej, położonej w gminie Nekla

1. działki nr 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 45/10, 45/11, 45/12, 45/13 i 45/14 – położone w Nekli, arkusz mapy ewidencyjnej nr 4, łączna powierzchnia 1,2140 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00009842/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Użytki: grunty orne RV – 0,7715 ha, grunty orne RVI – 0,3478 ha, łąki trwałe ŁV – 0,0947 ha.
Zgodnie ze miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Nekli w rejonie ulicy Polnej, zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/251/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 21 listopada 2013 r. (ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 341 z dnia 15.01.2014 r.) działki nr 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5, 45/8, 45/9, 45/10 i 45/11 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działki nr 45/6 i 45/13 przeznaczone są pod drogi dojazdowe wewnętrzne, działka nr 45/14 przeznaczone jest pod teren drogi pieszej, działka nr 45/12 przeznaczona jest pod teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej a działka nr 45/7 przeznaczona jest pod tereny zieleni ekologicznej i wód powierzchniowych śródlądowych w tym Kanał Nekielski.
Działki zostaną wydzierżawione na cel rolniczy, na czas określony od dnia 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.
Stawka wywoławcza dzierżawy rocznej wynosi 1092,60 zł.
Wadium wynosi: 100,00 zł.
                                  

Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2017 r. o godz. 9:00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, /sala USC/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 08.08.2017 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz:
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu oraz zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami.
Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas określony od dnia 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 października każdego roku dzierżawy, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem. W przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny, pobrane będą odsetki ustawowe. Nakłady poniesione na przedmiocie dzierżawy nie będą podlegać zwrotowi po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższania wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawy w oparciu o  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.
W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch.

Załączniki

polozenie dzialek dzierżawa (1.7MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2017-07-04 08:49:52
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2017-07-04 08:53:00
Ostatnia zmiana:2017-07-04 08:53:15
Ilość wyświetleń:194

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij