Zasutowo

Sołtys: Stanisław Warczyński

Rada sołecka:
Piotr Duszyński
Waldemar Łyduch
Marek Szydlarek