Targowa Górka

Sołtys: Czesław Kozielski

Rada sołecka:
Jolanta Kubala
Beata Przybysławska
Ewa Rodowska
Sławomir Wojtaszak
Bernadetta Wojtkowiak