Starczanowo

Sołtys: Monika Rosół

Rada sołecka: 
Agnieszka Chromińska
Dariusz Domowicz
Przemysław Grajek
Izabela Plucińska-Czerniak
Michał Solecki