Racławki

Sołtys: Franciszek Stawicki

Rada sołecka:
Jacek Daniszewski
Marek Myszkiewicz
Benedykt Łopatka
Adam Myszker