Racławki

Sołtys: Mariusz Orwat

Rada sołecka:
Jacek Daniszewski
Benedykt Łopatka
Adam Myszker