Uprzejmie zapraszam do zgłaszania uwag do załączonego projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Nekla.
Uwagi proszę przesyłać na adres Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla lub drogą mailową na adres rada@gminanekla.pl do 10 czerwca 2017 r.

       Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla
                   /-/ Czesław Kozielski