Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI KLIENTÓW w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla

W wyniku zakończenia procedury naboru, po napisaniu testu przez osoby aplikujące na w/w stanowisko oraz po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, Komisja Rekrutacyjna nie zdecydowała się rekomendować żadnego kandydata do zatrudnienia na w/w stanowisko.

Nekla,10.05.2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy  Nekla
Karol Balicki