Kokoszki

Sołtys: Mariusz Jóźwiak

Rada sołecka:
Sylwia Grala-Zwolińska
Julita Jóźwiak