Podstawa prawna:  art. 78 c ust. 3  ust. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 ze zm.):

7.921,80 zł roczna / 660,15 zł miesięczna