Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznym przedszkolu na rok 2017

Na podstawie art. 78 e ust. 1  ust. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 ze zm. ) ogłaszam:
1. wysokość podstawowej kwoty dotacji o której mowa w art. 78b ust.1 ustawy o systemie oświaty:
• 7.947,24 zł roczna / 662,27 zł miesięczna
2. statystyczną liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2016 roku w przedszkolu publicznym: 126.

Karol Balicki
Burmistrz Miasta i Gminy Nekla