Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Nekli


BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10 ; 62-330 Nekla

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości
niezabudowanej, położonej w gminie Nekla

1. działka nr 294/9 – położona w Nekli, arkusz mapy ewidencyjnej nr 12, pow. 0,2439 ha, zapisana w KW PO1F/00019570/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonego uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionego uchwałą nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest w 1/3 części pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową a w 2/3 części pod łąki i pastwiska. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr NG.6730.65.8.2016 z dnia 10 listopada 2016 r. wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, działka ta przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami.
Uzbrojenie działki pełne w zasięgu obejmuje sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 135.000,00 zł + VAT.
            Wadium wynosi: 7.000,00 zł.
      
Działka sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.04.2017 r. o godz. 9:00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, sala USC.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 18.04.2017 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz:
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników
- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu
- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy.
W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz .U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch

 

Załączniki

polozenie dzialki 294-9 (559.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2017-03-17 11:43:29
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2017-03-17 11:46:44
Ostatnia zmiana:2017-03-17 11:46:45
Ilość wyświetleń:173

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij