Sprawozdanie finansowe jest dostępne do wglądu w na stronie http://nekla.eu/strona-337-wybory_i_referenda.html w module Wybory i referenda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nekla, na tablicy ogłoszeń oraz w Biurze Rady, p.11 - w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Nekla.