Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gminnej nieruchomości gruntowej, położonej w Opatówku, gmina Nekla


BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10; 62-330 Nekla

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gminnej nieruchomości
gruntowej, położonej w gminie Nekla


1. działka nr 44/7 – położona w Opatówku, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, łączna powierzchnia 1,6252 ha. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00028883/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Obejmuje w całości użytki klasy IIIa.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonego uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r.  zmienionym uchwałą nr XXVI/190/2009 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 czerwca 2009 r. oraz uchwałą nr IV/11/2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 stycznia 2011 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest w części pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej, w części pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz w części pod tereny łąk i pastwisk.
Działki zostaną wydzierżawione na cel rolniczy, na okres 3 lat.
Stawka wywoławcza dzierżawy rocznej wynosi 1462,68 zł.
Wadium wynosi: 300,00 zł. 

Przetarg odbędzie się w dniu 13.01.2017 r. o godz. 12:00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, /sala USC/.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 10.01.2017 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz:
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,
- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy rok dzierżawy. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu oraz zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami.
Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas określony 3 lat, od dnia 1 lutego 2017 roku. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 31 października każdego roku dzierżawy, przelewem na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego. Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem. W przypadku zwłoki z opłatą za czynsz dzierżawny, pobrane będą odsetki ustawowe. Nakłady poniesione na przedmiocie dzierżawy nie będą podlegać zwrotowi po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższania wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawy w oparciu o  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla.
W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch.

Załączniki

polozenie_dzialki_44-7 (359kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2016-11-30 14:29:18
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2016-12-01 07:29:14
Ostatnia zmiana:2016-11-30 14:31:26
Ilość wyświetleń:445

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij