Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu grzebowiska dla małych zwierząt t.j. wyodrębnienie i ogrodzenie powierzchni terenu o pow. 0,2 ha, na których dokonywane będzie grzebanie zwierząt domowych, przewidzianego do realizacji na działce 6/4 w Starczanowie.

GP.6220.2.16.10.2015                        
Nekla, dnia 23.09.2016 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa


Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", podaję do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na utworzeniu grzebowiska dla małych zwierząt tj. wyodrębnienie i ogrodzenie powierzchni terenu o pow. 0,2 ha, na których dokonywane będzie grzebanie zwierząt domowych przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 6/4 w Starczanowie, wszczętego na wniosek inwestora: Marzena Malicka, Nekielka, ul. Kwiatowa 17, 62-330 Nekla.
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w §3 ust. 1 pkt. 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 71), dla którego w postanowieniu GP.6220.2.16.7.2015 z 29.04.2016 r. stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z przedłożeniem przez inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia w celu wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
 

Zgodnie z art.79 ustawy niniejsze postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrywania uwag
i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla.
 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją całej sprawy oraz składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od dnia 23.09.2015 r. do 14.10.2016 r.
Zgodnie z art. 34 ustawy wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, pok. 14, w godzinach 7:00 - 15:00 w poniedziałki od 8:00 do 16:00. Zgodnie z art. 35 ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2013 poz. 1235 ze zm.) w przypadku gdy jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniach z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i opiniowaniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Wrześni.
 

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nekla nekla.nowoczesnagmina.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Starczanowo.

Załączniki

Obwieszczenie (268kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Zaworska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Zaworska
Data wprowadzenia:2016-09-23 11:00:28
Opublikował:Katarzyna Zaworska
Data publikacji:2016-09-23 11:55:40
Ostatnia zmiana:2016-09-23 11:55:54
Ilość wyświetleń:771

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij