W sprawie:
zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla

Data uchwały:
2016-02-24

Numer uchwały:
XIV/100/2016

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku